paber


HTML5 & CSS3

Kujundus: Dynamic Drive CSS Library


Kirjalike tööde vormistamine

Tallinna Majanduskool

Juhendmaterjalid

Ekraanivideod, lingid, jm.

Käesolevad juhendmaterjalid täiendavad Tallinna Majanduskooli Kirjalike tööde vormindamise juhendit,
mis on kätte saadav kooli kodulehel sektsioonis: Õppijale -> Tasuta õppe korraldus -> Juhenddokumendid.

Vali vasakmenüüst sobiv juhendi osa.Creative Commonsi litsents
Viimati muudetud: 11.03.2017
Koostaja: Heikki Eljas