paber


HTML5 & CSS3

Kujundus: Dynamic Drive CSS Library


Kirjalike tööde vormistamine

Jooniste allkirjad

Töösse lisatud joonistele tuleb lisada allkirjad. Parim on seda teha kasutades seletiitlite e pealdiste vahendit Insert Caption

Soovitatav on seda teha ristviitena, siis toimub viidete automaatne nummerdamine ka uute bibliokirjete lisamisel Kasutatud allikate loetelusse.Creative Commonsi litsents
Viimati muudetud: 11.03.2017
Koostaja: Heikki Eljas