paber


HTML5 & CSS3

Kujundus: Dynamic Drive CSS Library


Kirjalike tööde vormistamine

Tabelite pealkirjad

Töösse lisatud tabelitele tuleb lisada pealkirjad. Parim on seda teha kasutades seletiitlite e pealdiste vahendit Insert Caption.
Sellisel viisil pealkirja lisamisel toimub tabelite nummerdamine automaatselt.

Koosta tabel. Lisa tabeli ette (tabeli kohale) tabeli pealkiri: Viited References - Lisa pealdis Insert Caption - Vali märgend Tabel - Sisesta tabeli pealkiri ja klõpsa OK

Kui märgendit Tabel ei ole valikus, saad selle ise luua klikkides nupul Uus... New Label...

Tabeli pealkirjade lisamine toimub analoogiliselt jooniste allkirjade lisamisega.


Creative Commonsi litsents
Viimati muudetud: 07.06.2019
Koostaja: Heikki Eljas