paber


HTML5 & CSS3

Kujundus: Dynamic Drive CSS Library


Kirjalike tööde vormistamine

Tallinna Majanduskool

Juhendmaterjalid


Eestikeelse Word 2007, 2010 jne puhul vaata juhendit aadressil:
https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/baas2/sisukorra_koostamine.html

Ingliskeelse Word 2007÷2016 puhul on võtmesõnadeks:
References - Table of Contents - Insert Table of Contents... (Custom Table of Contents...)


Creative Commonsi litsents
Viimati muudetud: 29.10.2012
Koostaja: Heikki Eljas