paber


HTML5 & CSS3

Kujundus: Dynamic Drive CSS Library


Kirjalike tööde vormistamine

Viitamine

Viitamisest kirjalike tööde vormistamise juhendis lk 12:
Töös tuleb viidata kõigile kasutatud allikatele: teiste autorite töödele, seisukohtadele, arvandmetele, valemitele ja muule. ...
Töös kasutatav viitamise süsteem peab olema ühtne, st üks viitamise viis peab läbima kogu tööd ja vastama kirjanduse loetelule.
Numbriline viitamise puhul on tekstiviiteks number, mis juhib töö lõpul olevas kirjanduse loetelus sama numbriga bibliokirje juurde.

Soovitatav on seda teha ristviitena, siis toimub viidete automaatne nummerdamine ka uute bibliokirjete lisamisel Kasutatud allikate loetelusse.Creative Commonsi litsents
Viimati muudetud: 11.03.2017
Koostaja: Heikki Eljas