TMK juhendmaterjalid

Lingid

ÕISi kasutamise videojuhendid õpetajale Youtubes

Failid

 ESF-oppekavad/
 Ettevotlusope/
 Oppekorralduseeskiri27042018/
 Praktikajuhendid/

 15012016-TMKarengukava-2016-2020.pdf 559.56 KB; muudetud: 2016.02.01 10:56
 A224-juhend.pdf 1.02 MB; muudetud: 2016.10.26 11:01
 A224-sylearvuti-juhend.pdf 390.34 KB; muudetud: 2016.11.01 08:36
 Eesti-opetajate-lemmikvahendid.pptx 6 MB; muudetud: 2017.06.13 09:58
 LiveBinders_juhend_Aluoja.pdf 732.77 KB; muudetud: 2016.08.24 09:27
 Moodle-kasutajajuhend.pdf 3.64 MB; muudetud: 2015.09.11 08:56
 Moodlekonto.pdf 279.1 KB; muudetud: 2014.04.16 13:35
 Nutiseadmed-nutiklass.pdf 1.68 MB; muudetud: 2016.01.08 15:17
 OISi_juhend_opetajale.pdf 6.02 MB; muudetud: 2014.11.04 09:43
 Opetaja_meelespea_22.06.2017.docx 2.04 MB; muudetud: 2017.08.03 15:53
 Opimapi-loomine-Google-sites.pdf 1.17 MB; muudetud: 2014.11.01 09:48
 Praktika-vooskeem-oppijale.pdf 70.44 KB; muudetud: 2016.11.15 15:20
 Praktikaettevotete-tagasiside-vaatamine.pdf 45.26 KB; muudetud: 2016.06.02 13:38
 Praktikapaevik.docx 14.43 KB; muudetud: 2016.09.20 14:41
 Praktikapaevikutejuhend.pdf 486.64 KB; muudetud: 2015.04.08 09:47
 TMK_tookava_KV179.docx 22.65 KB; muudetud: 2017.08.03 15:57
 Thumbs.db 21 KB; muudetud: 2014.01.06 11:30
 Ulesanne_Merit_Aktiva.docx 250.51 KB; muudetud: 2016.06.01 12:48
 individuaalne-praktikakava.doc 37 KB; muudetud: 2014.01.21 14:34
 praktikakorraldus.pdf 324.79 KB; muudetud: 2014.01.06 11:55
Valid HTML5