TMK juhendmaterjalid

 ESF-oppekavad/
 Ettevotlusope/
 Google-Meet-juhendvideod/
 Joonmeedia-videod/
 Moodle/
 QR/
 Tahvel/

 15012016-TMKarengukava-2016-2020.pdf 559.56 KB; muudetud: 2016.02.01 10:56
 Distantsoppega-rahulolu-2020.pdf 4.88 MB; muudetud: 2020.08.17 07:29
 Eesti-opetajate-lemmikvahendid.pptx 6 MB; muudetud: 2017.06.13 09:58
 How-to-Effectively-Shift-to-Online-Teaching.pdf 9.44 MB; muudetud: 2020.08.27 08:39
 Juhised-praktikapaevikute-jagamiseks.pdf 112.61 KB; muudetud: 2019.10.03 11:24
 Kirjalike-toode-koostamise-ja-vormistamise-juhend-2019.pdf 899.04 KB; muudetud: 2020.03.22 20:26
 Praktika-vooskeem.pdf 639.55 KB; muudetud: 2021.09.07 15:13
 Praktikapaevikutejuhend.pdf 486.64 KB; muudetud: 2015.04.08 09:47
 TMK_pohimaarus.pdf 90.26 KB; muudetud: 2022.03.01 11:14
 Thumbs.db 21 KB; muudetud: 2014.01.06 11:30
 Tooajagraafik.xlsx 16.86 KB; muudetud: 2021.12.14 17:50
Valid HTML5