TMK juhendmaterjalid

Lingid

ÕISi kasutamise videojuhendid õpetajale Youtubes

Failid

 ESF-oppekavad/
 Ettevotlusope/
 Joonmeedia-videod/
 Oppekorralduseeskiri27042018/
 praktikad-19-20/

 15012016-TMKarengukava-2016-2020.pdf 559.56 KB; muudetud: 2016.02.01 10:56
 A224-juhend.pdf 1.02 MB; muudetud: 2016.10.26 11:01
 A224-sylearvuti-juhend.pdf 390.34 KB; muudetud: 2016.11.01 08:36
 Eesti-opetajate-lemmikvahendid.pptx 6 MB; muudetud: 2017.06.13 09:58
 Juhised-praktikapaevikute-jagamiseks.pdf 112.61 KB; muudetud: 2019.10.03 11:24
 Kirjalike-toode-koostamise-ja-vormistamise-juhend-2019.pdf 899.04 KB; muudetud: 2020.03.22 20:26
 LiveBinders_juhend_Aluoja.pdf 732.77 KB; muudetud: 2016.08.24 09:27
 Moodle-kasutajajuhend.pdf 3.64 MB; muudetud: 2015.09.11 08:56
 MoodleTestid_2018.pdf 2.84 MB; muudetud: 2019.06.04 11:58
 Moodlekonto-old.pdf 279.1 KB; muudetud: 2014.04.16 13:35
 Moodlekonto.pdf 186.46 KB; muudetud: 2020.04.03 18:33
 Nutiseadmed-nutiklass.pdf 1.68 MB; muudetud: 2016.01.08 15:17
 OISi_juhend_opetajale.pdf 6.02 MB; muudetud: 2014.11.04 09:43
 Opetaja_meelespea_22.06.2017.docx 2.04 MB; muudetud: 2017.08.03 15:53
 Praktika-vooskeem.pdf 70.49 KB; muudetud: 2019.03.14 13:41
 Praktikaettevotete-tagasiside-vaatamine.pdf 45.26 KB; muudetud: 2016.06.02 13:38
 Praktikakoha-juhendaja-meelespea.pdf 493.61 KB; muudetud: 2019.10.03 10:59
 Praktikapaevikutejuhend.pdf 486.64 KB; muudetud: 2015.04.08 09:47
 TMK_tookava_KV179.docx 22.65 KB; muudetud: 2017.08.03 15:57
 Thumbs.db 21 KB; muudetud: 2014.01.06 11:30
 Ulesanne_Merit_Aktiva.docx 250.69 KB; muudetud: 2019.12.13 15:44
 praktikakorraldus.pdf 324.79 KB; muudetud: 2014.01.06 11:55
Valid HTML5