Võõrsõnade tunnused

iDevice ikoon

Eesti keeles loetakse võõrsõnadeks selliseid sõnu, millel on vähemalt üks järgmistest võõrjoontest:

  1. g, b, d sõna algul - giid, bensiin, diivan;
  2. tähed f, š, z, ž - fookus, fänn, šokolaad, zooloog, loož;
  3. pearõhk kaugemal kui esisilbil - paralleelne, vanill, grammatika, semester, suflee;
  4. pikad täishäälikud kaugemal kui esisilbis - akadeemia, galerii, idee, marinaad;
  5. häälik o kaugemal kui esisilbis - auto, logo, meson, stereo, neutron, traktor;
  6. eesti keeles tavatud häälikuühendid - bluff, sfäär, pasha, standard, foogt, strateegia, asbest, hüatsint, müokard, trahhea.

Võõrsõna ei ole tsitaatsõna (eestikeelses tekstis kasutatav võõrkeelest võetud sõna, mida kirjutatakse ja hääldatakse vastava keele kombe kohaselt, eestikeelses tekstis esinedes on need kursiivis). Võõrsõnu kirjutatakse häälduspäraselt, st lähtekeele hääldusreeglid on lihtsustunud, ja neis ei esine võõrtähti c, q, w, x, y.


iDevice ikoon Tegevus

Proovi järele, kui hästi sa võõrsõnade kirjapilti tunned. Seda saad teada eesti keele instituudi kodulehelt võõrsõnade teste tehes: http://keeleabi.eki.ee/

Kui eksisid, tee test uuesti, kuni saad kõik õiged vastused.