Harjutused 2

iDevide ikoon Täida lüngad
Täida lüngad: k või g, p või b, t või d. Kas tead kõikide sõnade tähendust?

alansseerima, atroon, iskvalifitseerima, araolümpia,

ormoran, ituleerima, iisel, iison, raama, eviis,

endents, aranteerima, oping, ategooria, urnee, rahh,

raumatism, roneerima, andideerima, ragöödia,

ebüteerima, ineetika, luffima, opurrii, umerang,

anoraam, erminal, lišee, arant, rahhea, iopsia,

alisman, rikoloor, omahook, orš, apaaha, ulvar,

elikan, ribunal, aldahhiin, šaardaš, urioosne,

ilaff, atelok, ataat, orüfee, orso, otulism, roog.

  

iDevide ikoon Täida lüngad
Lisa õige täht või tähed

Arhi ektuur, armastab blu ida, kaunis kontserdiafi , keeruline me anism,
põdes ra iiti, händikä , mitu var anti, hoolikas manik r, rääkis anek oote,
osav gri eerija, astus magistra uuri, sööb riso ot, etike , kuulas d ässi,
stre kostüüm, suur ports on, ten ents, võluv insta atsioon,
e ektiivsus, konst eeris fakti.

  

Sõnaselgitused

Vii sõna tähendus õige sõna juurde!