Harjutused 1

iDevide ikoon Väike susisev krimilugu

Pane lünka š, z või ž. Vaata tundmatute sõnade tähendust ÕSist või võõrsõnade leksikonist.

Eesti klaviatuuriga arvutil saad š kui vajutad Alt+s ja ž kui vajutad Alt+z.

oopargis kohtusid armantne anellkostüümis ja ka miirsalliga urnalist
ning aakallik, kuid firma ortsides siiski sportlikult ikk erif.Ajakirjanik
päris elee kõrvale artröösi rüübates, mida uut on ansoonilauljate vastu
suunatud ovinistliku antaa i kohta kuulda. Politseiametnik oli bor i
lõpetanud ja ajas nüüd taldrikul a lõki vahelt alottsibulaid taga.
Ta arvas, et tegu on küll ko maarse ja okeeriva a iotaa iga, kuid
vara on veel rääkida tegelikest anga eerijatest.

Näib, et lauljate kontserdiafi il on kirjas mingi ifreeritud teade, ilmselt on
ka plakati allääres oleval re issööri ar il rohkem tähendust, kui algul
paistis. Müürilehtede lähedal töötav otlasest veitser oli tähele pannud, et
üks atääni injooniga ja silmatorkava abooga pluusis daam,t au-t au
rihma otsas, sai lavastaja pilti silmitsedes peaaegu oki. Ta olevat ägedalt
estikuleerides tõtanud iiitide mo ee poole ja sisenenud vastas asuvasse
en-budistide majja, kus olevat kohe alusii akna ette tõmmatud.

Kontserdi ajal lauljate koted it läbi otsides leiti garaa is laual vedelenud
Poola lotid, veitsi frangid, iletiterad ja gutt. Uurijad tundsid toas
ha i ilõhna, kuid ainet ennast ei leitud. Köögist avastati küll en ennijuur
ja kahtlased seened, kuid need osutusid tavalisteks ampinjonideks, mitte
mingiteks amaani abivahenditeks.

Nii et seni pole uurimine just politsei edööver, kuna pole kedagi, kes oskaks kõik niidiotsad ühendada.
  

iDevide ikoon Täida lüngad
Tuleta kahest sõnast kolmas, mis on võõrsõna.

1. Isane siga + taskukell = inimühiskonna tegevuse tulemuste kogum

2. Haridusasutus + privaat- = äge nakkav soolehaigus

3. Poja naine + terariist jää raiumiseks = lühike jutt, näidend, kirjeldus

4. Massiühik + Vana-Kreeka maakond, mille keskuseks oli Ateena = keeleteaduse haru

5. Talvine sade + kellegi najal (poeetiline) = uinuti ja rahustina tarvitatav valge pulber

6. Luu + dokument, toimik = kokkupuude, ühendus

7. Pallikujuline keha + endisaegne pinnamõõt = küünte ja juuste peamine koostisaine

8. Väikese hõõrdetakistusega + arvuti = indiviidi vabadust hindav inimene

9. Tehiskiirgusallikas + vankri telg = lai pikivööt pükste väliskülgedel

10. Luu + istungijärk, tööperiood = lepinguline riigi loodusvarade või ettevõtete kasutamise luba

  

iDevide ikoon Täida lüngad
Kirjuta kõrvale õige sõna
Arhidekt
Atendaat
Annuleerima
Bakalaurus
Doktorand
Effektiivne
Ellimineerima
Kanditaat
Koefitsent
Kompententne
Konvensioon
Kordineerima
Korrupeerunud
Magistratuur
Material
Pankrott
Pataloogiline
Posthuumne
Potensiaalne
Prefektne
Presumtsioon
Priviligeeritud
Proffessor
Redaksiooniline
Sheif
Šhokolaad
Žonglöörima
  

Sõnaselgitused

Sõnaselgitused

Vii sõna tähendus õige sõna juurde!