Keerukad rühmad

Rühmad, kus reeglipärasus puudub

Nendes rühmades on kirjutusviisi peamine alus tava. Ei ole lihtsat seletust sellele, miks peame kirjutama näiteks bukett, aga buklet, või inuit, aga hotentott. Õige kirjapilt sõltub sageli sellest, millal on võõras sõna eesti keelde jõudnud või millal muganenud.

Erinevust ei saa selgitada sõnade rõhuga, sest eri kõnelejad rõhutavad samu sõnu erinevalt. Üksikute sõnade puhul ongi lubatud mõlemad rõhuga seostatavad kirjapildid, näiteks keefir ja kefiir.

Kui kahtled, siis kontrolli: http://www.eki.ee/dict/qs2006/