Hääldusvead

f ja š hääldamine kõnes on sageli lohakas. Ka ž-ga on kerge eksida, hääldades seda liiga heliliselt. Eesti keeles hääldatakse  g, b, d, s, h, f ja š helitutena, z ja ž kõlavad hääldamisel  s-i ja š variantidena.

iDevide ikoon

Kuula ja mõtle, mis on valesti.

iDevide ikoon

Kuula ja mõtle, mis on valesti.

iDevide ikoon

Kuula ja mõtle, mis on valesti.

iDevide ikoon

Kuula ja mõtle, mis on valesti.