Esileht

Võõrsõnad

Elektrooniline õppematerjal

 

Kristina Kask
Tallinna Majanduskool


Õppematerjal on mõeldud eelkõige riikliku sekretäritöö õppekava alusel õppijaile võõrsõnaoskuse parandamiseks, kuid seda saavad kasutada kõik, kel huvi kontrollida ja täiendada oma võõrsõnade kasutust.

Materjal koosneb lühikestest teoorialõikudest näidetega, millele on lisatud kirjutamis- ja kuulamisharjutusi. Lisatud on eesti keele instituudi kodulehekülje aadress soovitusega teha ka sealseid võõrsõnateste. Viimaste osade harjutused on oskuste kinnistamiseks, sealt leiab ka veidi nuputamisrõõmu. 

EL logo

Creative Commons License