h võõrsõnades

iDevice ikoon
Ühe tähega kirjutatakse h
  • pika täishääliku järel: stiihia, psüühika, papaaha
  • täishäälikute vahel, kui seda hääldatakse lühikesena: abstraheerima, boheemlane

 

Kahe tähega kirjutatakse

  • pikk h sõna lõpus: epohh, krahh, krahhid, šahh
  • pikk h täishäälikute vahel: psühholoogia, mahhinatsioon, psühhoos, rahhiit, baldahhiin, ahhaat, trahhea, arahhis

 

NB! mehaanika, mehaanik ja mehaaniline on normikohane kirjutada nii ühe kui ka kahe h-ga,

eelistatum on ühe h-ga kirjutusviis.

mehhanism on alati kahe h-ga.

 


iDevide ikoon Täida lüngad

Pane lünka h või hh

Psühholoogi pihtimus

Põdesin teismelisena ra iiti ja ja olin seetõttu sunnitud palju lamama. Usun, et just sellest ajast on pärit mu huvi inimpsüü ika vastu: lugesin tol perioodil tohutult palju. Minu isal olid lahtised käed - ta meisterdas mu voodile balda iini, mille kanga sain nõnda kokku tõmmata, et moodustus suletud ja ainult mulle kuuluv maailm. Seal olin päevade kaupa üksi, kaaslasteks vaid möödunud epo ide kirjamehed.  Lugedes kujutasin ette, millised võisid välja näha Pärsia ša id oma paleedes ja aedades, Türgi sultanid oma haareminaiste ja eunu idest valvurite keskel, India käsitöölised a aadist uhmreid valmistamas, Pariisi bo eemlastest kunstnikud,  psü opaadist doktorid Hyde ja Jekyll, börsikra i-järgne New York, Sumatra loodusestii ia või Hiina ara isiväljad. Kuid tõeline vaimustus tabas mind Freudi psü oanalüüsi kohta lugedes: miski ei tundunud põnevam kui inimese psüü ika, tema käitumiste ja tegude tagamaad ja seletused.

Paari aasta pärast edasiõppimisele mõeldes kaalusin psü iaatri ja psü oloogi elukutse vahel. Esimene tundus põnev, sest saaksin aidata psüü iliselt haigeid inimesi. Meditsiinis oli juba hakatud kasutama psü ofarmakone, millega kiirendatakse psüü iliste protsesside kulgu, peletatakse väsimust ja suurendatakse tähelepanuvõimet. Tundus, et kohe-kohe saabub aeg, mil psü oneuroloogiahaiglad võib hoopis sulgeda. Oleks ju tore olla selliste muudatuste elluviija. Samas hirmutas mind väljavaade hakata tegelema psü okeemiliste ainetega sõjatööstuse jaoks või jubedate poliitiliste ma inatsioonidega, millega Nõukogude Liidu psü iaatria oli seotud. Seetõttu valisin psü oloogi elukutse. Nüüd olen psü oterapeut ja tegelen oma murelike patsientide erinevate psü oosidega, lavastades psü odraamasid. Minu pojal on paraku hoopis teised huvid: tema õpib hoopis me atroonikat.