Põhiklaviatuur

...

Täheklahvid – on väike- ja suurtähtede sisestamiseks.

Eesti klaviatuuril on nn. QWERTY - paigutusega täheklahvid nagu sarnastel kirjutusmasinatel.

  • Ainult täheklahvi vajutusega sisestatakse väiketäht.
  • Kui hoida all tõsteklahvi sel ajal, kui vajutada mõnda täheklahvi, sisestatakse vastav suurtäht.

Tõsteklahve Shift on kaks ja teda kasutatakse suurtähtede ja numbri- ning märgiklahvidelt ülemiste vasakpoolsete märkide sisestamiseks.

Registrilukustusklahv Caps Lock - võimaldab sisestada pidevalt suurtähti. NB! See klahv mõjub ainult täheklahvidele ja ei mõju numbri- ning märgiklahvidele! Kui vajutada registrilukustusklahvi Caps Lock, süttib samanimeline tuli ja edaspidi sisestatakse täheklahvide vajutusega suurtähti. Tõsteklahvi all hoidmisel sisestatakse sel juhul väiketäht. Teistkordne registrilukustusklahvi vajutus lülitab selle režiimi välja.

...

Numbriklahvid on numbrite ja märkide sisestamiseks.

  • Põhinumbriklahvid asuvad täheklahvide kohal.
  • Numbreid ja mõningaid märke saab sisestada ka nn. numbriklaviatuurilt.

Tabeldusklahv Tab on ette nähtud vahede sisestamiseks teksti. Ta asub põhiklaviatuuri vasakul serval registrilukustusklahvi Caps Lock kohal ja Q tähe kõrval.

  • Teksti sisestamisel viib tabeldusklahvi vajutus sisestuskursori järgmisele tabelduskohale. Seega pole vaja lisada teksti suurema vahe tegemiseks mitut tühikut. Tühikutega ei tohi kunagi teksti suuremaid vahesid teha, sest tühiku laius on tekstilõigu mõlema serva tasanduse korral muutuv. Kasutades tabeldusklahvi üksteisele järgnevates ridades saab teksti paigutada tulpadesse.
  • Dialoogiakendes saab tabeldusklahvi vajutusega liikuda järgmisele valikule. Tõsteklahvi samaaegselt all hoides saab liikuda valikutes tagasi.
  • Tabelites (nii Excelis kui Wordis) viib tabeldusklahvi vajutus sisestuskursori järgmisesse lahtrisse ja samaaegselt tõsteklahvi all hoides eelmisesse lahtrisse.

Litsentsitud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License