Enesetest

Tõene / Väär küsimus


Lauaarvuti saab töötada ilma klaviatuurita.

Tõene Väär

Lauaarvuti saab töötada ilma hiireta.

Tõene Väär

Eestis kasutatakse klaviatuure, millel on AZERTY paigutusega klahvid.

Tõene Väär

Funktsiooniklahvidel on alati sama kindel otstarve.

Tõene Väär

Klahv Delete kustutab sisestuskohast paremal asuva märgi.

Tõene Väär

Klahvi ˇ vajutamise järel ilmub kohe vastav märk.

Tõene Väär

On täiesti ükskõik, milliselt klaviatuuri osalt (põhi- või numbriklaviatuurilt) sisestada numbreid.

Tõene Väär

Insert klahvi vajutusel sisestub täht I.

Tõene Väär

Märki µ on kõige lihtsam sisetada klaviatuurilt, vaatamata sellele, et vastavat klahvi pole olemas.

Tõene Väär

Nooleklahvi ← vajutamisel liigub sisestuskursor ühe rea võrra ülespoole.

Tõene Väär

Litsentsitud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License