Funktsiooniklahvid

...

Funktsiooniklahvid otstarve sõltub täielikult töötavast programmist. Paljudes programmides avab näi­­teks klahvi F1 vajutus abiinfo Help akna.

Litsentsitud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License