Elektrooniline õppematerjal

Autor: Heikki Eljas
Tallinna Majanduskool

Elektrooniline õppematerjal on mõeldud sekretäritöö õpetamiseks riikliku sekretäritöö õppekava alusel. Seda võib aga kasutada ka igaüks, kellel on vaja koostada standardile vastavat kirjamalli. Juhendmaterjalide aluseks on standard: "EVS-ISO 882-1:2006 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri"

Täiendatud ja parandatud detsembris 2013 vastavalt standardi uustöötlusele (EVS 882-1:2013) ja operatsioonisüsteemi Windows 7 iseärasustele.

Õppematerjal koosneb PDF-vormingus ja ekraanivideotena juhendmaterjalidest ja lisadest. Materjali omandamiseks tuleks juhendites kirjeldatud ja videotes näidatud protsess läbi teha. Juhendid on koostatud kasutamiseks enamlevinud tekstitöötlustarkvaraga: MS Word 2003, MS Word 2007 ja LibreOffice Writer. Neist viimane on eestikeelse liidesega ja seega on võimalik õppida ka eri keeltes, erinevate tekstiredaktorite kasutamist kirjamalli loomiseks. Täiendus- ja parandusettepanekud on oodatud aadressil: heikki(at)tmk.edu.ee.

ESF logo

Soovitatav on kasutada ekraani resolutsiooni vähemalt 1024×768. PDF-vormingus juhendite lugemiseks võib kasutada tarkvara Acrobat Reader ja ekraanivideote vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Adobe Flash Player.