TMK õpetajate õppematerjalid. Kui soovitud õpetaja kaust ei avane (Access forbidden!) siis õpetaja ei soovi materjale väljaspool kooli näidata. Kooli sees näeb materjali kui logida Windows arvutisse ja võtta lahti My Computer -> Materjalid (materjalid ketas). Kõik õpetajad saavad oma õppematerjali ise välja panna enda kastajakonto alt. Et näidata kataloogi sisu internetis kopeeriga kataloogi fail index.php mille leiate materjalid kettalt. Kui see ei õnnestu siis pöörduda IT talituse poole.

UP

ASJAAJAMISKORRA_ANALYYS.tunnitoo.doc 26.5 KB; muudetud: 2013.01.29 08:32
ArS test.doc 31.5 KB; muudetud: 2012.02.14 09:55
Haldusmenetl. sead. TEST.doc 33.5 KB; muudetud: 2012.01.19 11:37
Test Avaliku teabe seadus.doc 27.5 KB; muudetud: 2013.01.11 07:51
Test Digitaalallkirja seadus.doc 27 KB; muudetud: 2011.01.17 12:16
Test Isikuandmete kaitse seadus.doc 27 KB; muudetud: 2013.02.12 08:53
Test Riigisaladuse ja salastatud valisteabe seadus.doc 27.5 KB; muudetud: 2012.01.19 12:17
Test-Margukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus.doc 24.5 KB; muudetud: 2014.11.17 14:11
~$S test.doc 162 B; muudetud: 2013.09.09 08:41