Harjutused

Õpitu kinnistamiseks tee läbi järgnevad harjutused.