Testide lingid

Avatud piiratud ajavahemikel

Vastata tuleb kõigile küsimustele. Lõpus vajutada nuppu Saada ära

Dokumendihaldus ja sekretäritöö

Eesti keel

Vene keel