Õppematerjalid. Kui soovitud kataloog veebis ei avane (Access forbidden!) siis õpetaja ei soovi materjale väljaspool kooli näidata. Kooli sees näeb materjali kui logida Windows arvutisse ja võtta lahti My Computer -> Materjalid (materjalid ketas).

UP
muu/

4 - Suhtlemisopetus, sh muugipsuhholoogia II kohtumine2.mp4 85.16 MB; muudetud: 2021.01.12 11:50
4.1 - Ebaeetiline mojutamine.mp4 31.95 MB; muudetud: 2021.01.12 11:37
4.2 - Eetiline mojutamine.mp4 43.52 MB; muudetud: 2021.01.12 11:31
4.3 - Testi juhised.mp4 9.7 MB; muudetud: 2021.01.12 11:19