Esileht

Erialase vene keele õppematerjal sekretäritöö erialale

Autor: Lilia Knõš-Krjukov - Tallinna Majanduskool


Elektrooniline õppematerjal "Suhtlemiskeel" on ette nähtud iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on selles kasutatud interaktiivseid vahendeid. Need võimaldavad kasutajal kontrollida, kuidas ta on materjali omandanud. Sihtgrupiks on sekretäritöö eriala õppurid, kelle emakeel pole vene keel ja isikud kes on huvitatud sekretäritööst. Materjal võib olla kasulik kõigile, kellel on tegemist temaatikaga.

Профессия секретаря на протяжении многих лет является одной из самых популярных и востребованных профессий. С каждым годом появляется всё больше её направлений - секретарь-референт, офис-менеджер, помощник руководителя и т.д. Целью данной работы является рассмотрение задач, обязанностей, правил общения с клиентами серетаря, чья сфера деятельности непосредственно связана с юриспруденцией. Материал основан на ранее полученных знаниях по этой специальности.

Teemad:

  1. Sekretär, tema kohustused
  2. Sekretär - juristi assistent
  3. Suhtlemine klientidega

Interaktiivsete ülesannete lahendamiseks on vaja, et arvutil oleks võimalik sisestada klaviatuurilt vene tähti ja arvutisse installeeritud Java. Sobivaim on kasutada veebilehitseja resulotsiooni vähemalt 1024×768

Tallinn 2012


Creative Commonsi litsents