Esileht

Organisatsioon

Erialase vene keele õppematerjal sekretäritöö erialale

Autor: Lilia Knõš-Krjukov - Tallinna Majanduskool


Elektrooniline õppematerjal "Organisatsioon" on ette nähtud iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on selles kasutatud mitmesuguseid interaktiivseid vahendeid. Need võimaldavad kasutajal kontrollida, kuidas ta on materjali omandanud. Sihtgrupiks on sekretäritöö eriala õppurid, kelle emakeel pole vene keel ja isikud kes on huvitatud sekretäritööst. Materjal võib olla kasulik kõigile, kellel on tegemist temaatikaga. Materjali lõpus on teemadega seotud vene-eesti sõnastik.

Teemad:

  1. Organisatsiooni mõiste ja olemus
  2. Organisatsiooni struktuur
  3. Organisatsiooni juhtimine
  4. Isiku roll organisatsioonis

Interaktiivsete ülesannete lahendamiseks on vaja, et arvutil oleks võimalik sisestada klaviatuurilt vene tähti!
Sobivaim on kasutada veebilehitseja resulotsiooni vähemalt 1024×768

Tallinn 2011Creative Commons License