Esileht

Majandusarvestuse terminoloogia

Erialase vene keele
õppematerjal majandusarvestuse erialale

Autor: Lilia Knõš-Krjukov - Tallinna Majanduskool

Elektrooniline õppematerjal "Majandusarvestus" on ette nähtud iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on selles kasutatud mitmesuguseid interaktiivseid vahendeid. Need võimaldavad kasutajal kontrollida, kuidas ta on materjali omandanud. Sihtgrupiks on majandusarvestuse eriala õppurid, kelle emakeel pole vene keel ja isikud kes on huvitatud majandusarvestuse terminoloogiast. Materjal võib olla kasulik kõigile, kellel on tegemist temaatikaga. Materjali lõpus on teemadega seotud terminite loetelu (üle 700 termini), mis sisaldab ka audionäiteid häälduse õppimiseks. Teemad: 1.Raamatupidamine 2.Raamatupidamise põhimõisted 3.Raamatupidamise põhinõuded 4.Raamatupidaja

Развитие рыночных отношений и возникновения разных форм предпринимательской деятельности вызвали рост потребности в специалистах в области бухучёта и, соответственно, интерес к этой, достаточно интересной, профессии. В Эстонии вся документация ведётся на государственном языке, однако, владение иностранными языками - залог успешной деятельности любой организации. Данный материал будет интересен как учащимся, изучающим бухучёт, так и работающим в этой области специалистам.


Interaktiivsete ülesannete lahendamiseks on vaja, et arvutil oleks võimalik sisestada klaviatuurilt vene tähti!
Sobivaim on kasutada veebilehitseja resulotsiooni vähemalt 1024×768

Tallinn 2010
.
Creative Commons License
Päispilt: http://www.euroguide.com.au/