Esileht

Ametikohtumised

Erialase vene keele õppematerjal sekretäritöö erialale

Autor: Lilia Knõš-Krjukov
Tallinna Majanduskool

Elektrooniline õppematerjal "Ametikohtumised" on ette nähtud iseseisvaks kasutamiseks. Õppematerjali kasutajate aktiviseerimiseks on selles kasutatud mitmesuguseid interaktiivseid vahendeid. Need võimaldavad kasutajal kontrollida, kuidas ta on materjali omandanud. Sihtgrupiks on sekretäritöö eriala õppurid, kelle emakeel pole vene keel ja isikud kes on huvitatud sekretäritööst. Materjal võib olla kasulik kõigile, kellel on tegemist temaatikaga. Materjali lõpus on teemadega seotud vene-eesti ja eesti-vene sõnastikud.
Данный материал составлен для учебных заведений, дающих прикладное образование по специальности секретарь. Деловым встречам и собраниям отведена достаточно большая и важная роль, которая может не только изменить репутацию самого предприятия, но и отношения между людьми. Сама организация деловых встреч – это большой и творческий процесс, в котором роль секретаря занимает не последнее место.
Teemad:
  1. Ametikohtumiste liigid
  2. Vestlused
  3. Läbirääkimised
  4. Konverentsid ja kongressid
  5. Nõupidamised ja koosolekud

Interaktiivsete ülesannete lahendamiseks on vaja, et arvutil oleks võimalik sisestada klaviatuurilt vene tähti!
Sobivaim on kasutada veebilehitseja resulotsiooni vähemalt 1024×768

Tallinn 2010
.
Creative Commons License

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License