TMK õpetajate õppematerjalid. Kui soovitud õpetaja kaust ei avane (Access forbidden!) siis õpetaja ei soovi materjale väljaspool kooli näidata. Kooli sees näeb materjali kui logida Windows arvutisse ja võtta lahti My Computer -> Materjalid (materjalid ketas). Kõik õpetajad saavad oma õppematerjali ise välja panna enda kasutajakonto alt. Et näidata kataloogi sisu internetis kopeeriga kataloogi fail index.php mille leiate materjalid kettalt. Kui see ei õnnestu siis pöörduda IT talituse poole.

UP
Opimapp/
Programm/
Ylesanded/

Kiirvalik.pdf 32.66 KB; muudetud: 2013.10.20 18:30
Lehekylje numbrid_ kombineeritud.pdf 187.81 KB; muudetud: 2014.02.13 08:31
Microsoft Office_kiirvalik.pdf 506.07 KB; muudetud: 2014.09.01 06:42
Pealkirjade nummerdamine.pdf 251.55 KB; muudetud: 2014.09.19 11:58
Ristviited.pdf 119.54 KB; muudetud: 2014.09.24 16:00
Seled.pdf 90.34 KB; muudetud: 2014.09.25 06:59
Sisukorra loomine.pdf 252.71 KB; muudetud: 2014.09.19 11:57
Tabulatsioonimärkide kasutamine ja asend.pdf 173.93 KB; muudetud: 2014.09.08 06:37
Valemite koostamine.pdf 130.3 KB; muudetud: 2013.11.03 19:40
Word_2007_Shortcut_Keys.pdf 142.15 KB; muudetud: 2014.09.08 07:44
poeg.xlsx 11.67 KB; muudetud: 2015.03.03 09:43
tmk_logo.jpg 120.77 KB; muudetud: 2006.03.28 12:55