Sotsiaalkultuurilised mõjud

iDevice ikoon Sotsiaalkultuurilised mõjud

Tarbijad elavad keerulises sotsiaalses keskkonnas. See, missuguseid tooteid nad ostavad, võib olla mõjutatud kultuurist, kus nad üleskasvavad, demograafilistest faktoritest (vanus, sugu, sissetulek), sotsiaalsest staatusest, perekonna suurusest, grupimõjust (kuhu nad kuuluvad, keda nad tunnevad).

Kultuur

Kultuuriks nimetatakse põhiväärtuste, ettekujutuste, soovide ja käitumisviiside kogumit, mille indiviid on omandanud perelt ja ühiskonnalt.

Kultuuri antakse edasi põlvets põlve ja tal on kaalukas osa inmeste kommete, moraali ja harjumuste kujundamisel. Kultuur dikteerib, mida süüa, mida selga panna, kuhu reisida, määrab kaupade ostmist ja tarbimist. Kultuurilised väärtused muutuvad koos ühiskonna muutumisega. Tänapäeval on näiteks oluline aega kokku hoida. Seega on suurenenud nõudmine kiiresti valmistatavate toitude järele.

Kultuurilise keskonna mõju juures võib eristada ka subkultuure.

Subkultuur on isikute rühma kultuur, kellel on ühiste elutingimuste ja kogemuste alusel kujunenud ühetaoline väärtussüsteem. Näiteks USA-s võib eristada afroameeriklaste (suuremad ja nooremad pered, sageli üksikemaga pered, elavad valdavalt linnas, hinnatundlikud, vaatavad rohkem telviisorit ja kuulavad raadiot kui loevad ajalehti), ladinaameeriklaste ( perekesksed, katoliiklased, hispaaniakeelsed, ei osta eriti kiirtoitu) ja aasiapäritolu ameeriklaste ( keskmisest kõrgem haridustase, keskmisest kõrgem sissetulek, hindavad kvaliteeti) subkultuure.

Demograafia (vanus, sugu, haridus, elukoht)

Vanus mõjutab inimeste vajadusi, huvisid, maitseid, eelistusi ja ostuvõimet. Vanusega seoses muutuvad nii vajadused kui ka võimalused.

Tarbijad vajavad erinevaid kaupu ja teenuseid ka sõltuvalt soost (riided, jalanõud, kosmeetika).

Sissetulekust lähtuvalt rahuldavad erinevad tarbijad vajadusi erinevates hinnaklassides. Sissetulekust sõltuvalt eelistab tarbija kas kvaliteeti või hinda.

Kõrgema haridustasemega tarbijad ostavad rohkem teenuseid, reisivad rohkem, einestavad rohkem väljas, käivad rohkem teatris ja kontserditel, ostavad rohkem raamatuid, ajalehti ja ajakirju.

Asjaolu, kas tarbija elab maal või linnas, võib mõjutada tarbija ostukäitumist. Täheldatakse ka regionaalseid erinevusi riietusesemete, toiduainete, muusika ostmisel.

Sotsiaalne klass

Ühte klaasi kuuluvatel inimestel on sarnane ühiskondlik positsioon, ühetaolised hoiakud, väärtused, keelestiil ja varanduslik seis. Tihti sõltub sotsiaalsest klassist, milliseid riideid või mööblit ostetakse, kuidas vaba aega veedetakse, millist meediat jälgitakse, kuidas raha kulutatakse ja kuidas raha säästetakse.

Perekond

Pereliikmetel on võimalik avaldada mõju perele vajalike ostude osas. Väga paljud ostud sõltuvad pereema arvamusest - toiduained, riietusesemed, korterisisutus, kosmeetika jne. Meeste osaks jäävad aoto-, raadio-, telekaubad, rauakaubad, elektritarbed, alkohoolsed joogid. Kestvuskaupu ostavad abikaasad tavaliselt koos. Sõltuvalt tootekategooriast võivad ostu mõjutada ka lapsed, näiteks toiduainete, maiustuste, karastusjookide, mänguasjade jne. puhul.

Grupimõjud

Referentsgrupp  ehk etalongrupp on inimeste kogum, kes avaldab otsest või kaudset mõju isiku vaadetele ja käitumisele. Indiviid samastab end etalongrupiga, võtab üle selle väärtushinnangud, hoiakud ja käitumise. Etaloniks võivad olla perekond, töökollektiiv, religioosne rühmitus, sõbrad, kuulsad ja edukad, kellega sarnaneda jne. Tarbija võib selle mõjul loobuda mingi kauba ostmisest, hakata kasutama mõnda uut toodet või pöörduda autoriteedi poole ostuprotsessi ajal. Etalongrupi mõju saab ära kasutada reklaamitöös. Üldiselt oletatakse, et isik, kes end grupiga samastab, hakkab samuti toodet ostma.

Arvamusliider

Arvamusliider on indiviid, kes tänu teatud toote tundmisele või pädevusele mõjutab võimalikku tarbijaskonda. Arvamusliidri mõju on suurem, kui arvamusliider ja tarbija omavad sama tausta ja hoiakuid, tarbija teab tootest vähe, toode on keeruline ning arvamusliidri hinnangut on kerge saada.