Kasutatud allikad

iDevice ikoon Kasutatud allikad
  1. Bovee, C. L., Marketing. McGraw-Hill, 1992, lk. 148-180.
  2. Kuusik, A.jt. Teadlik turundus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010, lk. 83-117.
  3. Stanton, W. J. Fundamentals of marketing. McGraw-Hill, 1991, lk. 110-138.
  4. Vihalem, A. Turg, toode, tarbija. Külim, 1997, lk. 169-197.
  5. Vihalem, A. Turunduse alused. Külim, 2003, lk.87-115.