Enesekontrolli test

iDevide ikoon Täida lüngad

Tarbijate ostukäitumine on lahendamise või rahuldamise protsess. Tarbija ostukäitumine on ja dünaamiline. Tarbija ostukäitumine koosneb viiest etapist: tunnetamine, otsimine, hindamine, vastuvõtmine ja hindamine.

Tarbija kasutab , et alternatiivide hulgast sobivat välja valida. Mitterahulolevad tarbijad levitavad informatsiooni toote või ostukoha kohta. Kultuur, demograafia, sotsiaalne klass, perekond ja grupimõjud kuuluvad mõjude hulka.

Motiive tekitavad . Tajumine koosneb selekteerimisest ja . Hoiakud on suhteliselt ja raskesti muudetavad.

Situatsiooni mõjud on: ümbritsev keskkond, ümbritsev keskkond, ajafaktor, ostukontekst ja psühholoogiline seisund.