MS Word 2010 versiooni 2003 kasutanule

Elektrooniline õppematerjal

Autor: Heikki Eljas
Tallinna Majanduskool

Elektrooniline õppematerjal on mõeldud kõikidele, kes on varem kasutanud ingliskeelset tekstitöötlustarkvara Word 2003 ja asuvad, või on juba asunud kasutama eestikeelset programmi Word 2010. Materjali on sobiv kasutada ka kui abiinfo allikat. Praktika on näidanud, et üleminekul uuele tarkvarale tekitab kõige rohkem raskusi tuntud vahendite paiknemine uues, harjumatus kohas.

Õppematerjalis on ekraanivideona lühike ülevaade olulisematest uuendustest programmis Word 2010. Põhiosa on leht Algus, millel Word 2003 ekraanipildil klõpsates avaneb uus leht. Sellel näidatakse analoogilise käsu asukohta uues Wordi versioonis. Enne rakenduse kasutamist on soovitav läbi vaadata kasutusjuhised lehel Abi. Täiendus- ja parandusettepanekud on oodatud aadressil: heikki(at)tmk.edu.ee.

Abi Uus otsing
Abi Algus
ESF logo

Soovitatav on kasutada ekraani resolutsiooni vähemalt 1024×768. Ekraanivideo vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Adobe Flash Player. Ikoonide allikas Longhorn R2 Icon: http://www.veryicon.com/icons/system/longhorn-r2/