Videokonverentsi kasutamine õppetöös
Tere tulemast kurusele Videokonverentsi kasutamine õppetöös
Kursuse materjalid koostas:
  Karin Ruul
e-
Õppe Arenduskeskus
Karin.Ruul@eitsa.ee
Antud materjalide koostamisel on kasutatud Lehti Pilti, Anne Villemsi   ja Priit Joa materjale.  
                                                                        T
änan!