NetSupport School klassitarkvara kasutamine

Programmi versioon 8.01

Programmi käivitamine | Õppurite paigutus ja grupeerimine | Õppurite registreerimine | Kõigi klassi arvutite blokeerimine | Ekraanipildi demonstreerimine | Õpilase arvuti "ülevõtmine" ja abistamine | Jututuba | Tegevuste jälgimine | Failide levitamine | Failide kogumine | Failide vahetamine | Veebisaitide lubamine/keelamine | Rakenduste lubamine/keelamine | Küsitluste korraldamine | Arvutite väljalülimine |

Programmi käivitamine

 • Topeltklõpsa töölaua ikoonil
 • Vali menüüst Start -> Programs -> NetSupport School
 • Klõpsa kiirkäivitusriba ikoonil
Sisesta parool dialoogiaknas
NSS ikoon
Sisesta: Oma nimi / Tunni teema / Ruum
* Soovi korral sisesta varem koostatud tunni plaan või koosta uus
Vali kas: Avatud tund, või sisesta tunni lõpu aeg
Võid kohe anda ka loa luua registreerimisleht (Create a Student Register)

Pärast klõpsu nupul Go otsib programm töötavaid arvuteid ja ühendub nendega
Otsib
Otsinguaken
Ühendub
Ühendus
Tunni alustamise dialoog
Juhul, kui üle võrgu käivitus on lubatud (Wake on LAN), saab ka arvuteid „üles äratada“ käsuga Manage -> Power On
Äratatavad arvutid tuleb eelnevalt valida!
Kogu klassi korraga äratamine pole hea mõte, sest kaitsmed võivad mitte vastu pidada kui 15-30 arvutit korraga käivituvad.
Manage menüü

Õppurite paigutus ja grupeerimine

Õppurite kujutiste asend põhivaates ekraanil on salvestatud faili laiendiga .lyt
Vaikimisi laetakse see failist: _default.lyt, mis asub kataloogis: C:\Program Files\NetSupport School
See paigutus võiks vastata õppurite tegelikule asendile klassis, siis on mugav neid jälgida.
Vajadusel (nt moodustada gruppe) võib paigutust hiirega lohistades muuta ja salvestada paigutuse faili oma soovi järgi ja sobiva nimega.
Paigutuste failide salvestamine ja laadimine toimub vastavate käskudega menüüst Layout
layout menüü

Näide programmiaknast normaalvaates ja klassi A109 paigutusest. Põhivaade
Arvutite paigutuse näide klassis A111. A111 paigutus

Õppurite registreerimine

Tunni alguses on hea lasta õppuritel ise registreeruda. Seejärel on õpetajal võimalik kohe paari hiireklõpsuga koostada osalejate nimekiri ja salvestada see sobivasse kataloogi. Nt. oma võrgukettale kataloogi Register.
Anna nupuribalt käsk Student Register -> Sign In.
Järgnevas dialoogiaknas saab näidata mida küsitakse õppurilt:
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Grupitähis
 • ID number
 • Lisainfo1
 • Lisainfo2
Registreerimine
Andmed

Klõpsanud nupul Register kuvatakse õpilaste ekranidele sisestuslahtrid. Kui kõik on oma andmed sisestanud (arvuti nime asemele ilmub õppuri nimi), tuleb klõpsata nupul Close.


Registreerumisnimekirja moodustamiseks tuleb anda registreerimisnupu menüükäsk Registration Report. Luuakse nimekiri mille saab salvestada .html failina soovitud kataloogi, või trükkida printerile.

Nimekiri
Register
Kui tund ühe rühmaga lõpeb ja järgneb tund teise rühmaga, siis tuleb enne uue tunni alustamist tühistada eelnev registreerumine nupumenüü käsuga Sign Out.


Kõigi klassi arvutite blokeerimine

Soovides pöörata õpilaste tähelepanu või takistada neid tegelemast kõrvaliste asjadega saab blokeerida nende arvutid klõpsuga tööriistariba nupul Lock. Õpilaste ekraanidele ilmub siis tabaluku kujutis. Blokeeringust vabastamiseks klõpsa nupul Unlock. Block all
Internetiliikluse keelamiseks võib kasutada nupuriba nuppu Block all. Teistkordne klõps sellel nupul kõrvaldab keelu. Block all Internet

Ekraanipildi demonstreerimine

Ekraanipildi näitamiseks kõigile õpilastele tuleb kasutada tööriistaribalt Show Menu käske:
 • Ekraanipildi näitamiseks õpetaja arvuti ekraanilt kõigile õppuritele - Show
 • Video näitamiseks õpilastele - Show Video
 • Varem salvestatu taasesitamiseks - Show Replay
 • Mõne õppuri ekraanipildi demonstreerimiseks teistele õppuritele - Exhibit
Esitluse peatamiseks tuleb anda käsk End Show süsteemialal oleval nupul hiire paremklõpsuga avanevast menüüst:

End Show

Show menu

Õpilase arvuti "ülevõtmine" ja abistamine

Topeltklõps õppuri ekraanipildil või ikoonil avab tema arvuti ekraanipildi õpetaja arvutis ja võimaldab töö ekraanilt üle võtta. Õpetajal pole seega vaja abistamiseks õppuri juurde minna.
Ülevõetud e hõivatud arvuti puhul on võimalikud kolm režiimi:
 • Share - nii õpilane kui õppur saavad klaviatuuri ja hiirt kasutada;
 • Watch - õpetaja ainult jälgib tegevust;
 • Control - ainult õpetaja saab klaviatuuri ja hiirt kasutada.
Seda režiimi saab valida pärast õppuri arvuti aknas avanemist View Mode nupumenüüst. Vaikimisi on see režiim seatav programmi üldsätetest.
Stud view modes
Juhul, kui õppuri arvuti on sisse lülitatud, kuid pole veel sisse logitud, ei näe õppuri aknas midagi.
Soovides sellises arvutis (nt üldise respect kontoga) sisse logida tuleb Ctrl+Alt+Del asemel kasutada kombinatsiooni Ctrl+Alt+Esc ja pimesi:
 • sisestada kasutajanimi
 • vajutada Tab klahvi
 • sisestada parool
 • vajutada Enter

Jututuba (chat)

Jututoa loomiseks õppuriga tuleb teha tema ikoonil paremklõps ja valida sealt käsk Chat.
Järgnevas dialoogiaknas saab määrata tingimusi vestluses osalejale.
Nii näeb välja dialoogiaken ise. Nupuga Invite saab kutsuda veel osalejaid jututuppa.

Chat
ChatTegevuste jälgimine

Monitoorimisrežiimis saab näha pisipilte sisseloginud õppurite arvutiekraanidest. Viinud hiirekursori mõne ekraanipildi kohale, suureneb see ja võimaldab paremini näha õppuri ekraanipilti. Pisipiltide suurust saab muuta akna allääres olevate nuppude abil.
Monitooringuvaade

Failide levitamine

Failide levitamine (Distribute) võimaldab saata korraga kõigile õpilastele sama faili. Selleks sobib hästi meie TMK arvutites kataloog C:\kirjuta! Nupu Destination klõpsuga avanevas dialoogiaknas saab määrata selle kataloogi, kuhu fail(id) saadetakse. Levitamiseks vali oma arvuti (pildil ülemine) paneelil fail(id) ja klõpsa nupul Copy File.
Distribute

Failide kogumine

Analoogiliselt levitamisega saab faile ka koguda (Collect).
Selleks tuleb Send/Collect nupu alt valida Collect.
Dialoogiaknas saab määrata:
 • Millised failid kogutakse
 • Millisest kataloogist kogutakse
 • Kas kustutatakse failid ka õppuri arvutist
 • Millisesse kataloogi õpetaja arvutis failid pannakse
Kogutavate failide juures saab (tuleks) kasutada failinimedes asendusmärke.

Collect
Pärast klõpsu nupul Collect näidatakse tegevuste logi.

Kogutud failid pannakse õpetaja arvutis alamkataloogidesse, mille nimeks on kas arvuti nimi, või kui kasutati õppurite registreerumist, siis õppuri nimi. ->

2 pilt collect
3. pilt collect

Failide vahetamine

Esmalt tuleb valida õppuri arvuti. Nupu File Transfer menüüst käsuga File Transfer saab liigutada faile valitud õppuri ja õpetaja arvuti vahel. Juurdepääs on kõigile õppuri arvuti ja temaga ühendatud ketaste failidele. Teha saab ka teisi failitoiminguid (ümbernimetamine, kustustamine).
File transfer

Veebisaitide lubamine/keelamine


Veebisaitide lubamiseks/keelamiseks tuleb nad esmalt lisada vastavatesse loeteludesse rohelisel + nupul klõpsates. Järgnevas näites on lubatud saitide nimekirjas tmk.edu.ee ja keelatud saitide nimekirjas www.rate.ee ning kõik .com lõpuga saidid.
Vaate alläärel olevate nuppudega saab:
 • lubada kogu Internet;
 • lubaba vaid lubatud saitide külastamine;
 • keelata keelatud saitide külastamine.
Internetivaade

Rakenduste lubamine/keelamine

Rakenduste lubamiseks/keelamiseks tuleb rakendusedd esmalt lisada vastavatesse loeteludesse rohelisel + nupul klõpsates. Järgnevas näites on lubatud rakenduste nimekirjas Word ja Excel ning keelatud rakenduste nimekirjas FileZilla, Internet Explorer ning Firefox.
Vaate allääres olevate nuppudega saab:
 • lubada kõikide rakenduste kasutamine;
 • lubaba vaid lubatud rakenduste kasutamine;
 • keelata keelatud rakenduste kasutamine.
Rakenduste vaade

Küsitluste korraldamine

Küsiluse korraldamiseks tuleb:
 • minna küsitlusevaatesse;
 • sisestada küsimus;
 • sisestada või valida loetelust võimalikud (2 kuni 6), üksteisest komaga eraldatud vastused;
 • saata küsitlus õppuritele klõpsuga akna alläärel oleval nupul Send Students a Survey.
NB! Küsimused saadetakse ka töötava, kuid sisselogimata arvuti ekraanile.

Sedamööda kuidas õppurid vastavad küsimustele, ilmuvad tulemused ka küsitluse aknasse.
 • All parempoolsel paneelil on näha vastuste protsendid arvude ja diagrammina.
 • Iga vastanud õppuri juurde ilmub täheke, mille värv näitab valitud vastust.
Pärast vastamist tuleb küsitlus lõpetada klõpsuga nupul Cancel Current Survey.
NB! Küsitlus jääb õppuritele ekraanile seni, kuni seda pole maha võetud!
Küsitluse tulemused saab välja trükkida. Paberi kokkuhoiuks võib tulemused trükkida .pdf faili.
Survey results
Nupuga Create New Survey List saab küsimusi salvestada (faililaiend .sul).
Varem salvestatud küsimusi saab laadida nupuga Load Existing Survey List.
Rohelise + kujulise nupuga saab avada küsimuste loetelu. Sealt saab valida küsimusi õppuritele saatmiseks:
Vali küsimus ja OK
Nupu Select/Add Question toimub küsimuste lisamine, eemaldamine. Nupuga Manage... vastusevariantide salvestamine vastuste loetelusse.
Select question

Arvutite väljalülimine

Arvutite väljalülimiseks üle võrgu, tuleb töös olevate arvutite õppurite kujutised valida ja anda käsk: Manage -> Power Off
Power off