Kursori juhtimisklahvid

 
 


Suuna- e. nooleklahvid võimalda­vad kursori või valitud objekti liigutamist ek­­raanil. Koos Ctrl, Alt klahvidega on või­malik liikumine ka sõna, lõigu kaupa. Kui menüü on aktiveeritud võimaldavad nooleklahvid liikumist menüüs.

Asendus/lisamisrežiimi overtype/insert ümberlülitusklahv. Iga klahvivajutus lülitab sisestuse ümber teise režiimi.

  • Asendusrežiim tähendab, et sisestatav märk asendab kursorist paremal oleva märgi sellega, mis tipitakse klaviatuurilt.
  • Lisamisrežiimi puhul lisatakse uus märk kursori ette ja ülejäänud tekst nihutatakse paremale.

Algusklahv Home viib kursori rea algusesse või ekraani vasakusse üla­nurka.

Lõpuklahv End viib kursori rea lõppu või ekraani paremasse ala­nur­ka.

...

Leheküljeklahvid Page Up, Page Down nihu­ta­vad kursorit ekraanitäie või lehekülje kaupa vastavalt ta­ga­si või eda­si.

Ekraani väljatrükkimise Print Screen klahvi vajutus:
Vanasti, DOS-i puhul, saadeti kogu ekraanipildi printerisse.
WINDOWS-i puhul kopeerib kogu ekraanipildi mälusse, mida nimetatakse lõikelauaks Clipboard. Sealt on võimalik seda ekraanipilti edasi tõsta ja ära kasutada.

Kerimise lukustusklahvi Scroll Lock Windowsi programmides praktiliselt ei kasutata. Sisselülimisel süttib samanimeline signaaltuli. Algselt on see klahv mõeldud ekraanil oleva kujutise liikumise lukustamiseks. Excel2007 ja 2010 kasutavad seda klahvi noolklahvide tööviisi muutmiseks: kas noolklahvide abil saab liigutada üles-alla/vasakule-paremale valitud lahtrit või kogu tabelit (sama funktsioon, mis kerimisribadel).

Pausi klahvi kasutatakse mõnedes programmides (näiteks arvuti algkäivitamisel tekstirežiimis) programmi töö peatamiseks. Mõne muu klahvi vajutus jätkab prog­ram­mi tööd.

Litsentsitud: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License