Hiireta töö arvutil - videojuhendid

Kasuta vasakut menüüd teemade vaatamiseks!

Soovitatav kasutada resolutsiooni vähemalt 1024×768

Video esitust saab peatada, jätkata, taasalustada, edasi või tagasi kerida,
helitugevust muuta video allääres olevate nuppudega:

Juhtnupud video juhtimiseks

RAK-EL toetus


Creative Commons License