Esitluste koostamine

Juhendid | Lisamaterjalid | Nõuandeid | Ülesanne

Juhendid

Esitluste koostamise tarkvara PowerPoint juhendid:

Lisamaterjalid

Eestikeelne videojuhend http://youtu.be/d58hKTnMn-A
Prezi kastusõpetus Siret Lahemaalt http://www.youtube.com/watch?v=ks16zKcRRnY
Näide: Taavi Kotka esinemine e-õppe kevadkonverentsil 2012
Tasuta pilte leiab lehelt.
Tasuta (Royalty Free) muusika: http://www.partnersinrhyme.com/pir/free_music_loops.shtml

Nõuanded

Kümme käsku Aari Juhansonilt
 1. Sina ei pea mitte alati oma esitluses PowerPointi kasutama!
 2. PP ei räägi mitte sinu eest, vaid täiendab Sinu juttu!
 3. PP ei pea mitte surmigav olema, kasuta pilte ja fotosid!
 4. Ühel slaidil kasuta maksimaalselt seitset võtmesõna või fraasi!
 5. PP ei tohi mitte kurnata kuulajaid liigse teksti või värvivalikuga!
 6. PP esitlusel täiendab pildimaterjal teksti ja vastupidi!
 7. Sina pead tingimata oma slaidide õigekirja kontrollima!
 8. Numbrid ühest kümneni kirjutatakse enamasti sõnadega!
 9. Sina ei pea kõike, mis on fun esitluses kasutama!
 10. Sina ei tohi mitte kasutada võõrast vara ilma sellele viitamata!
Janek Tuttar - PowerPoint esitluse põhimõtted
http://avalikesinemine.net/poerpointi-pohimotted/
 1. Tiitelslaidi võib kujundada ülejäänud esitlusest veidi erinevalt.
 2. Ära jäta ühte slaidi liialt kauaks ekraanile, nii väldid kuulajate huvi lahtumist.
 3. Esitlusel peaks olema ühtne ja läbiv stiil (sarnane värv, liikumine, pildid jne)
 4. Esitluse kestel kasuta max 2 erinevat kirjasuurust ja 2-3 kirjavärvi.
 5. Esita ühel slaidil võimalikult vähe teksti, kasuta märksõnu ja väldi lausteksti. Soovitavalt mitte üle 6-8 punkti/rea slaidi kohta. Pigem vähem, kui rohkem on alati hea mõte, mida meeles pidada.
 6. Ära kasuta raskesti loetavat fonti, liialt kirjut tausta, teksti varjutamist ja suurte tähtedega kirjutamist
 7. Soovitav teksti suurus on pealkirjadel 40 või 44 ja tekstil 26-32.
 8. Kontrolli teksti suurust olles monitorist 4-5 meetri kaugusel, kui on halvasti näha, siis pead teksti kohendama.
 9. Väldi teksti liikumist slaidile üle teiste tekstiosade.
 10. Kui vähegi võimalik, siis väldi efektide kasutamist

Koosta esitlus vabal teemal

Võimalikke teemasid:

Õppimisvõimalused Tallinna Majanduskoolis
Kursuse/aine/lõputöö teemal "..."
Eesti pangad
Kaupluseketid
Eesti looduskaunid kohad
Eesti turismiobjektid
Eesti maakonnad
Meie naaberriigid
Auto ... mudelid
Arvutid ...
Retseptid
Lilled
Firma ... esitlus (tutvustus/promo/reklaam)
Toote ... esitlus

Esitluses peaks olema: